aanleg bestrating Frederikspark in haarlem

Civiel

Bureau Groenadvies is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van civieltechnische opdrachten. Een markt die voortdurend in beweging is en vraagt om praktische en gerichte oplossingen. Onze opdrachten zijn vaak civieltechnische werken in combinatie met openbaar groen, twee verschillende vakgebieden die op het grensvlak van elkaar soms om specifieke maatregelen vragen. Bureau Groenadvies zorgt ervoor dat met deze oplossingen het project binnen alle vakdisciplines naar een hoog kwaliteitsniveau wordt gebracht.

De projecten die wij uitvoeren zijn van diverse schaalniveaus, zoals bijvoorbeeld binnentuinen, parkeerterreinen, parken, woonwijken, boven- en ondergrondse infrastructuur, speelplaatsen en bedrijventerreinen.

Door jaren ervaring hebben wij expertise ontwikkeld in de technische ontwerpfase, werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, projectmanagement en beheeradvies. Bureau Groenadvies denkt aan esthetische en technische oplossingen waarbij efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit, veiligheid en milieu centraal staan.

Een overzicht van onze activiteiten en diensten:

 • Ontwerpfase en technische ondersteuning van schets tot definitief ontwerp
 • Kostenramingen
 • Uitvoeringstekeningen in AutoCAD en Microstation
 • Verkeerplannen en omleidingen
 • Digitaliseren klic-melding (InfraCAD)
 • Renovatieplannen
 • RAW-bestekken en V&G plannen
 • Directiebegrotingen
 • Beheeradviezen en onderhoudsplannen
 • Aanbestedingsprocedures
 • Projectmanagement
 • Directievoering en toezicht
ontwerptekeningen RAW bestek