sedumdak op kantoorgebouw

EcoEngineering

EcoEngineering is de inzet van groen en ecologische principes om functies m.b.t. milieu en leefbaarheid te vervullen voor de mens, ten voordele zowel voor de mens als de natuur. Om dit te bereiken, kunnen combinaties gemaakt worden met technische maatregelen. EcoEngineering is een werkwijze die in de praktijk ontwikkeld is en wordt. Vaak gebeurt dit in eerste instantie uit kostenoverwegingen, maar heeft de natuur er ook baat bij.

Onder EcoEngineering vallen onder meer dak- en gevelbegroeiing, groene waterzuiveringsinstallaties, waterinfiltratie en berging, biomimicry, klimaatregulerende binnenbeplanting en groen gecombineerd met zonne-energie. Door de slimme inzet van het groen kunnen wij energie besparen en CO2-voetafdruk beperken voor woningen en bedrijfspanden. Het credo wat wij hanteren is "Experience Effective Nature":.

Experience: interactief, beleving, verhoogd gebruiksgemak.

Effective: draagt bij aan een efficiënte en gezonde leefomgeving én levert rendement op.

Nature: we laten de natuur vóór en met ons werken.


Enkele feiten:

  • Regenwater kan opgevangen worden voor hergebruik en infiltratie. Gemeenten en waterschappen zijn gevoelig hiervoor, bouwplannen worden sneller haalbaar.
  • Door toepassing van groen in gebouwen kunnen klimaatinstallaties efficiënter afgesteld worden.
  • Veel groen is goed voor het welzijn van mensen. Men is gezonder, werkt efficiënter, maakt minder fouten.
  • Het groen heeft niet alleen effect op uw medewerkers, bewoners of uzelf. Ook uw omgeving profiteert van de voordelen
wintertuinatrium met binnentuin